Dåliga utsikter för unga

Vad ska hända med våra barn och ungdomar? Vi lever i svåra tider, inte minst ekonomiskt, och nästa år förutspås bli ett år av lågkonjunktur i Sverige. Detta p g a Greklands fortsatt dåliga ekonomi och den hårt ansträngda världsekonomin. Det ska bli ett år utan tillväxt i näringslivet. Arbetslösheten bland unga är redan hög och man undrar om det kommer att bli värre. Vilken trist start på livet att behöva leva i arbetslöshet och dålig ekonomi. Jag har dels egna barn; ett fortfarande i skolan. Det är klart man oroar sig ibland.

By vipele, March 17, 2015, 11:03 p.m.